Program

17:30 Otevření sálu pro veřejnost

18:00  Začátek 

18:30    Předtančení žáků 9. ročníku

18:35 Úvodní slovo ředitelky školy

18:45 Volná zábava

22:30    Tombola – uvádí Michael Urbášek

Volná zábava

23:59 Zakončení oficiálního programu

K tanci a poslechu po celou dobu programu hraje kapela
Golden Delicious  - www.goldendeliciousband.com

Večerem provází Michael Urbášek